Lihameklarit Oy

Lihameklarit on toiminut loppuvuodesta 2008 alkaen. Yritys on yhtiöitetty elokuussa 2009. Lihameklarit Oy:n liikeidea on teollisessa lihamarkkinassa olevan kysynnän ja tarjonnan yhdistäminen. Perustoiminta on teollisten lihaerien välitystä teollisuusyritysten välillä osto- ja myynti toimeksiantona.

 

Lihameklareiden avulla teollisuusyritykset voivat tasapainottaa yrityksen raaka-ainetilannetta. Ylijäämä-tilanteissa Lihameklarit hakevat asiakkaat lihaerälle, jolloin yritys välttyy pakastamisesta ja/tai raaka-aineen pitkäaikaisesta varastoinnista. Alijäämätilanteessa Lihameklarit hankkivat tarvittavan raaka-aineen joko kotimaan toimijoiden tarjonnasta tai tuonnista, jolloin yrityksen suunniteltu valmistus on toteutettavissa ja toimitusvarmuus säilyy. Lihameklarit esittävät vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin asiakkaan on mahdollista valita yrityksen kannalta kyseiseen tilanteeseen sopivin ja kannattavin ratkaisu.

 

Lihameklarit tuntevat kotimaan liha-alan toimijat: teurastajat, lihanleikkaajat, lihatukut ja jalostajat. Usean toimijan kanssa on pitkäaikainen kumppanuussuhde, mikä luo perustan välitystoiminnalle.  Kotimaan laajan verkoston lisäksi Lihameklareilla on hyvät hankintakanavat ulkomaiselle lihalle. Yhteistyökumppaneita on Baltiassa ja Pohjois-Euroopassa. Hankintaverkosto laajenee asiakastarpeen mukaan.

 

Yrityksessä on pitkäaikaista osaamista lihaliiketoiminnasta. Lihameklarit haluavat olla mukana kehittämässä liha-alan yritysten menestystä. Lihameklareiden visio on olla Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tunnettu hankinta- välitys-, osto- ja myyntikanava (kauppapaikka) sekä luotettava ja asiakkaiden arvostama yhteistyökumppani, joka tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon asiakkaan alati muuttuviin tarpeisiin.

 

Yhteyshenkilö

 

Tommi Salminen, tommi.salminen@lihameklarit.fi gsm: +358(0)500 528 835